Právní ochrana stránek

Obsah těchto stránek, www.hotpoint.cz (dále jen "Stránky"), včetně údajů, oznámení, obsahu, grafiky a obrázků a to včetně takových, která jsou označeny symbolem "©", jsou chráněny autorskými zákony a mezinárodními smlouvami a dalšími zákony o duševním vlastnictví.

Obsah stránek je vlastnictvím Indesit Company SpA (dále jen "Společnost"). Všechna práva vyhrazena. Tento obsah nesmí být v celku nebo jeho části, kopírován, reprodukován, přenášen, použit, publikován nebo distribuován jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti, s výjimkou uložení ve vlastním počítači uživatele a tisk extraktů z těchto stránek pro výlučně osobní použití.

Ochranné známky a loga uvedená na těchto Stránkách jsou majetkem Společnosti nebo jsou pod licencí. Nesmí být reprodukovány nebo používány bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

Společnost odmítá veškerou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný třetími stranami, na jejichž stránkách jsou umístěny jejich odkazy. Osoby rozhodnuté navštívit takové stránky pomocí odkazu na těchto Stránkách berou na sebe břemeno přijetí všech nezbytných opatření proti virům a jiným destruktivním prvkům. Odkazy na jiné stránky neznamenají, že firma sponzoruje, nebo je spojena s organizacemi, které poskytují služby popsané v těchto místech.

Všechny informace nebo materiály zaslané na Stránky, například e-mailem nebo pomocí World Wide Web, jsou považovány za nedůvěrné povahy. Společnost není vázaná mlčenlivostí. Každý, kdo zasílá informace nebo materiály (i) akceptuje, že společnost může zdarma použít, publikovat nebo zobrazovat obsah takového materiálu třetím stranám, (ii) zaručuje, že řečený obsah je zveřejnitelný, a (iii) Společnost se vzdává veškeré zodpovědnosti za jakýchkoliv akce třetích stran ve vztahu k materiálu a předávaných informací.

Tento web umožňuje veřejnosti rozsáhlý přístup k informacím o společnosti a obchodní iniciativě. Tyto informace jsou také určeny pro odbornou veřejnost (např. novináři, finanční analytici a investoři). Cílem společnosti je poskytovat přesné a aktuální informace, ale to však nemůže vyloučit možnost náhodného chyby nebo opomenutí. Jakékoliv nahlášené chyby budou opraveny.