Ochrana soukromí

"Držitel zpracování"
Data vztahující se k indentifikovaným nebo identifikovatelným osobám mohou být z tohoto webu zpracovány po konzultaci. "Držitel" takového zpracování je Indesit Company S.p.A. v osobě jejího současného Generálního ředitele s registrovanou kanceláří ve Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044. Zodpovědnou za ochranu soukromí je Komise pro soukromí Indesit Company SpA (dále jen "Komise "), která se nachází v sídle společnosti.

Umístění zpracování dat
Zpracování spojené s webovými službami poskytnutá na této stránce se provádí v ústřední kanceláři výše zmíněného držitele, výlučně technickým personálem společnosti držitele a personálem určeným ke zpracování dat nebo osobami začleněnými k provádění případných údržbářských činností. Žádná data odvozená z této webové služby se nepoužívají pro komunikaci nebo šíření. Osobní data poskytovaná uživateli, kteří vyžadují přenos informací nebo kteří jsou předplatiteli informačních bulletinů se používají k jedinému účelu poskytování požadovaných služeb.

Metody zpracování
Osobní data jsou zpracována automatickými zařízeními pouze po čas striktně nezbytný k dosažení účelu, pro nějž byla shromážděna. Specifická bezpečnostní opatření jsou přijata s cílem zabránit ztrátě, nezákonnému nebo nesprávnému použití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

Práva zúčastněných stran
Strany, na něž osobní data poukazují, jsou oprávněny kdykoliv získat potvrzení, zda tato data existují, aby znali jejich obsah a původ a zkontrolovat jejich správnost nebo požádat o přidání aktualizací nebo nápravu takových dat . Podle zmíněných zákonných požadavků jsou strany oprávněny požadovat zrušení, převedení na anonymní formu nebo blokování dat zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém případě oponovat na zákonném základě zpracování osobních dat. Takovéto požadavky by se měly adresovat Komisi pro soukromí umístěné ve Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044, email: comitato.privacy @ indesit.com. Tato politika ochrany soukromí může podléhat platné politice ochrany soukromí v době použití. Se všemi osobními údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb.

Tento dokument publikovaný na http://www.indesitcompany.com ustanovuje "Politiku ochrany soukromí" této stránky a podléhá aktualizacím, které vyžaduje zákon.